Dňa 23.4.2003 spoločnosť KOAM Elektronik s.r.o. oficiálne začala podnikať na Slovensku v oblasti výroby výrobkov z plastov pre elektrotechnický priemysel. Základné imanie spoločnosti predstavuje 5 607 100,51 eur. Stopercentným vlastníkom KOAM Elektronik s.r.o. je KIM JIN KUK. Súčasným konateľom spoločnosti je JE HUN JUNG. Sídlo spoločnosti je Sládkovičovo, Cukrovarská ul. 39.


Predmetom podnikania firmy KOAM Elektronik, s.r.o. je:

výroba výrobkov z plastov v primárnej forme.

výroba platní, fólií, hadíc a profilov z plastov.

výroba obalov z plastov.

výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo.

výroba tovaru z plastov.

výroba strojov na všeobecné účely inde nezaradených v rozsahu voľnej živnosti.

výroba obrábacích strojov.

výroba účelových strojov inde neuvedených v rozsahu voľnej živnosti.

výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, telefónnych a ďalekopisných prístrojov.

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.


KOAM Elektronik, s.r.o. je rýchlo sa rozvíjajúci podnik. Predmetom podnikania je výroba plastových výliskov pre automobilový priemysel. Je dodávateľov pre INZI, s.r.o., JASPLASTIK, s.r.o. a Dong-Jin, s.r.o. V roku 2011 spoločnosť podstatne rozšírila výrobu pre automobilový priemysel a dodáva plastové výlisky pre spoločnosti Plakor Czech, PHA Czech a  HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s.r.o. Tieto plastové výlisky sú ďalej dodávané do spoločnosti Kia Motors Slovakia a Hyundai Motor Czech. KOAM Elektronik s.r.o. mala k 31.12.2013 327 aktívnych zamestnancov. Vysokokvalifikovaní zamestnanci sú kľúčom k úspechu spoločnosti. Spoločnosť neustále investuje do vzdelávania zamestnancov, vďaka ktorému si každý z nich zvyšuje svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Výrobní pracovníci sú pravidelne poučení o bezpečnostných predpisoch a pracovných postupoch ovládania strojov. Ďalšie vzdelávacie aktivity, ako školenia, preškolenia a tréningy sa uskutočňujú v závislosti od potreby a od pracovného zaradenia zamestnanca.                                                                                     Koam 2014

Profil Firmy

KOAM SLOVAKIA s.r.o.

Cukrovarská 39,

925 21  Sládkovičovo.


IČO: 36 254 274

IČ DPH: SK 202 161 1977

Zapísane v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.14095/T

Voľné Pracovné Miesta:

.

.


Email Me